Een eigen watervoorziening.

Een bronboring in uw tuin?

Een eigen waterbron in de tuin is een zeer duurzame en natuurlijke manier om uw tuin te voorzien van water. Dat scheelt voor u in kosten én helpt overdadig gebruik van schoon leidingwater voor de tuinplanten tegen te gaan. Wij boren en spuiten grondbronnen naar elk gewenste diepte voor goed water voor de tuin. U kunt een grondwaterbron gebruiken voor de volgende toepassingen:

 • U wilt grondwater gebruiken als proceswater. Bijvoorbeeld voor een beregening installatie.
 • U wilt grondwater gebruiken als drinkwater. Uw hele huis is vanaf dat moment onafhankelijk voorzien van drinkwater.

Wij werken uitsluitend volgens de laatste BRL SIKB 2100 richtlijnen. Dit betekent een bronboring waarbij de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan het milieuvriendelijk uitvoeren van de werkzaamheden. Zo worden de doorboorde kleilagen opnieuw afgedicht met klei en de opgeboorde boorstoffen grotendeels terug gebracht op de oorspronkelijke plaats.

  Offerte aanvragen


  Wat kunt u van ons verwachten

  We gaan voor de hoogste kwaliteit met de beste service.

  • Grondanalyse om de diepte van de boring te bepalen
  • Professionele installatie
  • Goede communicatie
  • Advies over mogelijke beregeningsinstallatie vanuit de bronboring
  • Onderhoud en onderhoudsadvies
  • Snelle werkwijze (Afhankelijk van de grootte en complexiteit duurt de installatie maximaal één dag)

  Geboorde bron

  Een geboorde bron is over het algemeen minimaal 20 en maximaal 100 meter diep. Voor goede waterkwaliteit is het van belang dat we terecht komen in een zandlaag. Afhankelijk van het gebied, kunnen we van tevoren vaak al inschatten hoe diep we moeten boren voor een goed resultaat.

  Bij een grondboring maken we gebruik van een hydraulische boorstelling waarmee we een diepe bron kunnen boren. We maken gebruik van water om de bron te spoelen.

  In een geboorde bron kunnen we een onderwaterpomp installeren. Het voordeel hiervan ten opzichte van een bovengrondse pomp, is dat een onderwaterpomp minder gevoelig is voor (vorst)schade en daardoor een langere levensduur heeft. Bovendien is deze pomp boven de grond niet te horen.

  Gespoten bron

  Bij een grondwaterpeil van maximaal 15 meter diep, kan er gebruik worden gemaakt van een spuitboring. Door middel van een waterstraal door een buis, spuiten we een bron door de verschillende grondlagen heen tot we in een goede waterlaag zitten. Deze manier van boren is goedkoper dan een geboorde bron.

  Het is in een gespoten bron niet mogelijk om een ondergrondse pomp te plaatsen. Een spuitboring gaat dus altijd samen met een bovengrondse pomp. Wij adviseren deze in een schuur of box te plaatsen om schade zoveel mogelijk te voorkomen.