Uw eigen watervoorziening.

Een grondwater boring in uw tuin?

Een eigen waterbron in de tuin is een duurzame en natuurlijke manier om uw tuin te voorzien van water. Zonder gebruik te maken van duur en gezuiverd drinkwater. Wij boren grondwater bronnen tot 99 meter en spuiten grondwater bronnen tot 15 meter diepte. U kunt een grondwaterbron gebruiken voor de volgende toepassingen:

 • U wilt grondwater gebruiken voor het beregenen van uw tuin.
 • U wilt grondwater gebruiken als grijs water installatie voor het doorspoelen van toilet, douche gebruik en wasmachine.
 • U wilt grondwater gebruiken als drinkwater. Uw hele huis is vanaf dat moment onafhankelijk voorzien van bronwater.

Wij werken uitsluitend volgens de laatste BRL SIKB 2100 richtlijnen. Dit betekent een bronboring waarbij de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan het milieuvriendelijk uitvoeren van de werkzaamheden. Zo worden de doorboorde kleilagen opnieuw afgedicht met klei en de opgeboorde boorstoffen grotendeels terug gebracht op de oorspronkelijke plaats. Tevens ontzorgen wij u in de bron aanvraag en communicatie tussen u en Het Waterschap.

  Offerte aanvragen


  Wat kunt u van ons verwachten

  Wij gaan voor de hoogste water kwaliteit met de beste service.

  • Grondanalyse om de juiste diepte van de bronboring te bepalen
  • Professionele installatie met minimale oppervlakte/tuin schade
  • Duidelijke communicatie vooraf, tijdens en na installatie
  • Advies passende pompinstallatie
  • Onderhoud en onderhoudsadvies
  • Snelle werkwijze (Afhankelijk van de grootte en complexiteit duurt de installatie meestal één dag

  Geboorde water bron

  Een geboorde bron heeft een diepte tussen de 20 en 99 meter. Om een goede waterkwaliteit te garanderen, is het cruciaal dat het bronfilter wordt geplaatst in een waterdragende zandlaag. In de meeste gevallen kunnen we vooraf een nauwkeurige inschatting maken van de benodigde boordiepte voor een goed resultaat.

  Bij de grondwater boring maken wij gebruik van een hydraulische boorstelling waarmee de bron wordt geboord. We maken gebruik van een waterspoeling voor de afvoer van het opgeboorde zand. Na het boren blijft er op een vooraf geplaatst zeil ongeveer 1 kuub boorslib achter.

  In de geboorde waterput wordt een onderwaterpomp geïnstalleerd. Het voordeel van een bronpomp vergeleken met een bovengrondse pomp is dat deze minder gevoelig is voor vorstschade, minder elektriciteit verbruikt en een langere levensduur heeft. Bovendien is deze pomp bovengronds niet hoorbaar.

  Gespoten bron

  Als het grondwaterpeil niet dieper dan 5 meter is, kan een gespoten waterboring worden toegepast. Deze methode is voordeliger dan het boren van een put omdat er geen gebruik wordt gemaakt van een hydraulische boormachine, maar alleen van een spuitlans. De maximale diameter van een gespoten waterboring is 63 mm.

  Het is in een gespoten bron niet mogelijk om een ondergrondse pomp te plaatsen. Een spuitboring gaat dus altijd samen met een bovengrondse pomp. Wij adviseren deze in een schuur of kist te plaatsen om vorst schade zoveel mogelijk te voorkomen.

  Uw waterbron in:

  U vindt onze waterbronnen in:

  • Grondwater waterbron bronboring Ermelo
  • Grondwater waterbron bronboring Putten
  • Grondwater waterbron bronboring Harderwijk
  • Grondwater waterbron bronboring Nijkerk
  • Grondwater waterbron bronboring Hilversum
  • Grondwater waterbron bronboring Naarden
  • Grondwater waterbron bronboring Huizen
  • Grondwater waterbron bronboring Amersfoort
  • Grondwater waterbron bronboring Uddel
  • Grondwater waterbron bronboring Hierden
  • Grondwater waterbron bronboring Bosch & Duin
  • Grondwater waterbron bronboring Laren
  • Grondwater waterbron bronboring Elspeet
  • Grondwater waterbron bronboring Garderen
  • Grondwater waterbron bronboring Leusden
  • Grondwater waterbron bronboring De Bilt
  • Grondwater waterbron bronboring Blaricum
  • Grondwater waterbron bronboring Bussum
  • Grondwater waterbron bronboring Zeist
  • Grondwater waterbron bronboring Soesterberg
  • Grondwater waterbron bronboring Baarn